نمای باغ را خراب کرده مظهر تمدن بشری

کارگرانش هفت طبقه طلبکارند

شهر عوض شده است

خیابان زیر پایم می لرزد

تمدن در حال گذر است

 

سوار بر همدیگر ایستگاه هایش را طی می کنیم

حق مسلم ماست

مدرن ترین فاضلاب شهری

 

فرار از ازدحام

زیر گذریست که با چیزی که قبلا بود

فقط یک تفاوت دارد

ترافیک بیشتر

 

خدا اگر از آسمان می بارید

هم باری نداشتند

خشکه مقدس های چند صد ساله ی خیابان

مزین به گازوئیل و سیمان

 

 

گدایان فلزی یک پای دست به صورت

حادثه های قدم به قدم را با فرستادن سلام و صلوات  دور می رانند

شهر عوض شده

تمذن در حال گذر است

 

بازار پر از نارنج

بزرگ و ملس و آبدار

شبیه نارنج های درختان باغمان که آنقدر روی درخت ماند

که عامی شدیم و درخت فهر کرد

 

 

هنر زخم تندیسهای  شورشیان آذربایجان را

با ستونهای سنگی تخت جمشید

به گفتگویی راز آلود نشسته

شهر عوض شده

روسپیان حرمت خویش از دست داده اند

 

چه مست می شویم از شراب انگورهای دانه پرتقالی  مصری

چه قهرمان با شمشیر های حلبی جومونگ

چه پایپ های شیشه ای مانکنی !

چه توبه کاریم با روز حسرت!

شهر عوض شده

خیابان زیر پایم میلرزد

تمدن در حال گذر است.

 

 

 

 

 

 

+ مهرآسا سلطان رحمتی - ۸:٠۳ ‎ب.ظ - جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

روی آب شناور می رویم

و سالهاست که ساحل نزدیک است

هه

چه مواج می رویم

 

غرق شده ایم؟

پارو نداریم؟

ساحل دور است؟

یا این دریا نیست؟

 

شاید خواب می بینیم

روی آب شناوریم

و سالهاست که ساحل نزدیک است!

_دستت را به من بده

دریا طوفانیست

_من تر نیستم

اینجا دریا نیست

افقی پیش چشمانم نمی رقصد

خورشید تن به آب نداده

هه

اینجا باران نمی بارد.

 

چشمهایش را خوب شسته بودند

می توانستی با سر بروی درونشان و دیگر بر نگردی

باور کن منتظر نمی ایستد

م

ی

ر

و

د

چه جنگل باشد

چه گرگ باشد

چه دریا باشد

چه شب باشد

چه طوفانی

و چه تاریک.....

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

کابوس

 

کابوسیست........

 

این بازی شاه ندارد

تمام رخ است

 

با اسب می پرند

دو خانه یکی می کنند

ناپلئون می شوند

 

این بازی شاه ندارد

تمام رخ است

برج و بارو زیاد دارد

کابوسیت این بازی

تمامی

ندارد

سیاه و سپید

ندارد

قانون

ندارد

مات و مبهوتیم

.

.

.

 

بازی 

ندارد

 

 

+ مهرآسا سلطان رحمتی - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ - پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
 
Designed by http://template.persianblog.ir/