نمای باغ را خراب کرده مظهر تمدن بشری

کارگرانش هفت طبقه طلبکارند

شهر عوض شده است

خیابان زیر پایم می لرزد

تمدن در حال گذر است

 

سوار بر همدیگر ایستگاه هایش را طی می کنیم

حق مسلم ماست

مدرن ترین فاضلاب شهری

 

فرار از ازدحام

زیر گذریست که با چیزی که قبلا بود

فقط یک تفاوت دارد

ترافیک بیشتر

 

خدا اگر از آسمان می بارید

هم باری نداشتند

خشکه مقدس های چند صد ساله ی خیابان

مزین به گازوئیل و سیمان

 

 

گدایان فلزی یک پای دست به صورت

حادثه های قدم به قدم را با فرستادن سلام و صلوات  دور می رانند

شهر عوض شده

تمذن در حال گذر است

 

بازار پر از نارنج

بزرگ و ملس و آبدار

شبیه نارنج های درختان باغمان که آنقدر روی درخت ماند

که عامی شدیم و درخت فهر کرد

 

 

هنر زخم تندیسهای  شورشیان آذربایجان را

با ستونهای سنگی تخت جمشید

به گفتگویی راز آلود نشسته

شهر عوض شده

روسپیان حرمت خویش از دست داده اند

 

چه مست می شویم از شراب انگورهای دانه پرتقالی  مصری

چه قهرمان با شمشیر های حلبی جومونگ

چه پایپ های شیشه ای مانکنی !

چه توبه کاریم با روز حسرت!

شهر عوض شده

خیابان زیر پایم میلرزد

تمدن در حال گذر است.

 

 

 

 

 

 

+ مهرآسا سلطان رحمتی - ۸:٠۳ ‎ب.ظ - جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
 
Designed by http://template.persianblog.ir/