اشرفی های سر به فلک کشیده مان

خشک

بلند قامت ایستاده اند

می دانند شاید


مرغان دریایی بر فراز حجمی از فاضلاب

پرواز می کنند

می دانند شاید


شکاری نیست

علفزاری نیست

شیرها پشت هم به کمین نشسته اند

می دانند شاید


بازی چشمک است

گرگها به یکدیگر زل زده اند


سنگها آرام و قرار ندارندشور ساکن است

شیرین به راه...

ذره ذره های آب


می دانند شاید

 

+ مهرآسا سلطان رحمتی - ٥:٥۱ ‎ب.ظ - جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
 
Designed by http://template.persianblog.ir/