ساحل نزدیک

روی آب شناور می رویم

و سالهاست که ساحل نزدیک است

هه

چه مواج می رویم

 

غرق شده ایم؟

پارو نداریم؟

ساحل دور است؟

یا این دریا نیست؟

 

شاید خواب می بینیم

روی آب شناوریم

و سالهاست که ساحل نزدیک است!

_دستت را به من بده

دریا طوفانیست

_من تر نیستم

اینجا دریا نیست

افقی پیش چشمانم نمی رقصد

خورشید تن به آب نداده

هه

اینجا باران نمی بارد.

 

چشمهایش را خوب شسته بودند

می توانستی با سر بروی درونشان و دیگر بر نگردی

باور کن منتظر نمی ایستد

م

ی

ر

و

د

چه جنگل باشد

چه گرگ باشد

چه دریا باشد

چه شب باشد

چه طوفانی

و چه تاریک.....

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

کابوس

 

کابوسیست........

 

این بازی شاه ندارد

تمام رخ است

 

با اسب می پرند

دو خانه یکی می کنند

ناپلئون می شوند

 

این بازی شاه ندارد

تمام رخ است

برج و بارو زیاد دارد

کابوسیت این بازی

تمامی

ندارد

سیاه و سپید

ندارد

قانون

ندارد

مات و مبهوتیم

.

.

.

 

بازی 

ندارد

 

 

/ 5 نظر / 23 بازدید
میلاد

[خنثی]

elahE

دریایی نیست هیچی نیست .... قشنگگگ بودن سلام ...

اشکان

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید شاید بهتر باید یا دقیق تر باید دید دید شایدم نه اصلا نباید دید [سوال]

حسين

اي كاش مي شد آه را در دل نها كرد، يا با نگاه سرد آنها را بيان كرد اي كاش مي شد زندگي را بامحبت آبي تر از رنگ تمام آسمان كرد اي كاش مي باريد باراني كه با آن ميشد غروب سرخ را رنگين كمان كرد اي كاش با گرماي خورشيد و غم ماه ميشد زمان عمر گل را جاويدان كرد اي كاش مي شد قصه هاي دوريت را غمگين تر از سوز باد خزان كرد اي كاش با عمق نگاه و قطره اي اشك ميشد تمام قلبها را مهربان كرد