بوشیدو ی طبیعت

اشرفی های سر به فلک کشیده مان

خشک

بلند قامت ایستاده اند

می دانند شاید


مرغان دریایی بر فراز حجمی از فاضلاب

پرواز می کنند

می دانند شاید


شکاری نیست

علفزاری نیست

شیرها پشت هم به کمین نشسته اند

می دانند شاید


بازی چشمک است

گرگها به یکدیگر زل زده اند


سنگها آرام و قرار ندارندشور ساکن است

شیرین به راه...

ذره ذره های آب


می دانند شاید

 

/ 4 نظر / 29 بازدید
millad

kash emtedade lahzeha , tekrare dobareye ba to bodan bood

علی اکبر لطفی

سلام ودرود از حضور شما و دعوت شما ممنون خواندم و استفاده کردم در پناه حق باشید

علی اکبر لطفی

سلام ودرود با خبر چاپ کتابم و یک غزل قدیمی بروزم ومشتاق نظرات دوستان در پناه حق