باد می آید باد

می نوازم پی هم

پر پر از خواندن

گیج گیجم سر مست

دو به دو می بینم

ماه شش تا شده است


باد می آید باد

قاب ها می افتند

سواران بر باد

سواران بر اسب


گیج گیجم سر مست

دو به دو میبینم

به زمین میخورم و میشینم

خانه آشیل من است

و همه می دانند خنده ام شیطانیست و

خدایم مست است


باد می آید باد

باد گیج بد مست

/ 5 نظر / 19 بازدید
منصور ویروس

توی نظر قبلی سلام کردم؟ اگه یادم رفت که سلام خوبی؟[چشمک]

میلاد

مستیم ، بوسه ات ، گیجیم ، پشت در...

پدر آرش

خدایم مست است